Aquest any es podria aprovar una Taula d’Habitatge amb l’objectiu de treballar habitatge de lloguer social a Arenys de Munt

Al darrer ple municipal de l’ajuntament d’Arenys de Munt es va aprovar per unanimitat la moció pel dret a l’habitatge que va presentar la Cup. Aquesta moció té com a objectiu fer viable un parc d’habitatge de lloguer social, i s’ha treballat amb tots els partits politics tant del govern com de l’oposició, i també amb la secretaria municipal.

Guiu Muns, de la Cup, explica que ara el proper pas serà aprovar una Taula de treball i fer una radiografia de la realitat d’Arenys de Munt. Aquesta Taula d’Habitatge es podria aprovar en el ple municipal del mes de desembre.

L’ajuntament d’Arenys de Munt disposa de 300 mil euros del pressupost d’enguany per adquirir habitatge social de cara a l’any vinent. Sobre aquests diners, Guiu Muns comenta que s’ha de mirar molt bé en com es gasten ja que aquest és un projecte a llarg termini.

També explica que s’han trobat amb la regidora d’urbanisme, Maria Angels Gros, per parlar del Pla urbanístic, ja que aquest s’hauria de revisar per permetre tenir pisos petits i assequibles.

Recordem que la regidora d’urbanisme va explicar a l’informatiu que, d’entrada, l’ajuntament reformarà l’actual habitatge d’emergència i el convertirà en habitatge social. A més a més, també estudien la possibilitat de gestionar algun habitatge ja construït amb el suport de les administracions supramunicipals.