Aquest abril l’atur disminueix de nou per segon mes consecutiu: hi ha 488 persones aturades, 6 menys que al març

L’abril és un mes on l’atur acostuma a baixar, com podem veure al quadre 1, excepte l’any 2020, quan bona part de l’activitat econòmica va quedar paralitzada per les mesures de confinament domiciliari establertes per fer front a la pandèmia de la COVID-19. Enguany, però, es tracta del descens més moderat des del 2014.

Quadre 1: Variació mensual de l’atur des del 2014:

Dades d'atur abril 2021

Quant a la variació interanual, hi ha més persones aturades que el mes d’abril del 2020. Cal dir que en els mesos que portem de 2021 les diferències interanuals s’han anat escurçant: 111 persones més al gener, 95 persones més al febrer, 66 al març i 13 aquest abril. Després de quatre mesos, podem afirmar que la tendència del creixement de l’atur en termes interanuals és positiva, ja que la corba de la variació interanual va cap avall. Ara haurem d’anar observant com evoluciona la variació intermensual.

Observant al gràfic 1 l’evolució de l’atur en el darrer any, veiem que el nombre de persones aturades el mes de d’abril és el mateix que al novembre del 2020. Al mateix gràfic es fa evident la successió d’augments i descensos d’aturats registrats que s’han produït en els darrers dotze mesos, a conseqüència dels successius confinaments i desconfinaments de la població, tancaments i obertures de l’activitat comercial i de serveis de restauració.

Gràfic 1: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos:

Dades d'atur abril 2021

Atur a Arenys de Munt i els altres àmbits de referència

L’atur també ha baixat en els diferents àmbits territorials del nostre entorn. A la comarca l’atur puja només en 6 dels 30 municipis i es manté en dos; als altres 22 ha baixat respecte al març. Les variacions interanuals a Catalunya, Barcelona i el Maresme també s’escurcen respecte dels mesos anteriors.

Quadre 2: Aturats del mes, comparativa territorial i evolució:

Dades d'atur abril 2021

Caldrà esperar que la remissió del confinament que permetrà l’obertura de l’activitat de l’hostaleria, la restauració i les activitats d’oci i turisme i la conseqüent reactivació d’aquests sectors facin que l’atur disminueixi a Catalunya durant els mesos de la temporada.

Cal recordar que a les dades d’atur no hi ha incloses les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, per no ser considerades dins la classificació d’atur registrat.

Com és habitual ampliem aquestes dades saludant a la técnica d’ocupació de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, Mercè Vives

 Feta doncs l’explicació técnica de les dades, i aprofitant que ha vingut a la ràdio, l’alcalde d’Arenys de Munt ha fet una valoració més política de les dades d’atur registrades. Josep Sánchez comenta que no està content amb les dades, encara que baixin, i lamenta que tanta gent es trobi patint, en ERTO’s i sense saber si podrà tornar a treballar o no. Explica que des de l’ajuntament s’intenten fer polítiques actives per reactivar la situació econòmica i laboral però que s’ennfronten a un problema molt preocupant, que és el sistema administratiu, que ha qualificat de napoleònic, i que implica un alt volum de paperassa i feina cada vegada que el govern vol iniciar un projecte o cada cop que algun ciutadà vol demanar alguna cosa a l’Ajuntament.