Aquest 2019 començaran les inversions en la millora de la xarxa de l’aigua d’Arenys de Munt

Aquestes es faran amb els 200 mil euros que l’ajuntament ha injectat a l’empresa municipal Gusam. Recordem que en el ple del mes de juny, l’ajuntament va aprovar una modificació de crèdit amb aquesta inversió.

El tècnic d’Aigües d’Arenys, Àlex Sola explica que  en el dipòsit de la Creueta es farà una renovació dels quadres elèctrics i s’afegirà un clorímetre per l’aigua que aporta el pou Olivé. També es farà una actuació d’unificació de la xarxa de pous i s’afegirà un sistema de cloració.

També està prevista una inversió en tres pous. En el pou Beatu es farà una neteja, es revisarà la bomba i també es mirarà si hi ha algun problema mecànic. En el pou Sobirans i en el pou Sagrera es farà una modificació dels quadres elèctrics. Aquesta actuació permetrà reduir les averies.

Pel que fa als comptadors, es farà una renovació del parc de comptadors i es canviaran 400 dels 1.100  que tenen més de 10 anys.

També s’ha una fet una previsió de les canonades de Can Jalpí, ja que acostumen a portar problemes, i les del carrer Manolo Hugue, i s’ha demanat una subvenció, juntament amb l’Ajuntament, a la Diputació de Barcelona per millorar les canonades dels carrers Olivera i Vell. Si no es rep aquesta subvenció, es faria una actuació de 15.000 al carrer Olivera i una altra de 30.000 al carrer Manolo Huguer ja que es tracten dels carrers que més problemes causen.

Més inversions, perquè també està previst sectoritzar la xarxa de pous per controlar les diferents entrades d’aigua a les rutes i millorar-ne la gestió. Aquesta actuació té un cost de 40.000 euros.

I per últim també es faran actuacions de millora en el polígon industrial. Concretament se’n faran dues amb un cost total de 70.000 euros com la col·locació d’hidrants al carrer Torrent d’en Puig i es millorarà a xarxa que ens connecta amb Can Jalpí.

Alex Sola també avança que s’està treballant en la creació d’una oficina virtual que permeti millorar les gestions online.