Amb motiu del Dia Europeu de la Mediació el servei de mediació organitza un curs de gestió dialogada de conflictes en entorns educatius.

Aquest curs porta per títol “Diàlegs i cercles restauratius”, i està destinat a docents, professors, educadors, monitors i a qualsevol persona que desenvolupi un rol educatiu.

Consisteix en una formació en pràctiques restauratives en les seves dues vessants, d’una banda la creació de lligams relacionals de promoció de la convivència grupal i social. Eva Noguera, del servei de Mediació, explica que l’objectiu del curs és aprendre aquestes pràctiques per incorporar-les en el dia a dia i així millorar la convivència en aquests entorns.

Aquest curs serà a càrrec  de Ricard Vila, membre de l’associació de Justícia i Pràctica i del consell de redacció de la revista CONVIVES.

Es farà dimecres dia 23 de gener de 16 a 20h, a Can Borrell i dijous dia 24 de gener de 9 a 15h, als centres educatius de primària i secundària. Cal fer inscripció prèvia a: participacio@arenysdemunt.cat

I d’altra banda, a l’Institut Domènec Perramon, com cada any es farà una activitat per celebrar aquest dia Europeu de la Mediació. Concretament, aquest any es farà un lipdub, on hi participaran tots els alumnes de l’Institut.