Alumnes de l’Institut han convocat una aturada no autoritzada pel centre

En motiu dels empresonaments, aquest matí alumnes representants del sector de l’alumnat del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans han convocat una aturada de dues hores en senyal de protesta.

El director de l’Institut Domènec Perramon d’Arenys de Munt, Joan Duran, ha explicat que l’aturada no s’ha autoritzat perquè no estava convocada per cap sindicat.

Tant el director, com l’AMPA, com un dels representants del sector alumnat al Consell Escolar han informat a tot l’alumnat que no volia entrar a l’institut perquè s’adheria a aquesta aturada, que l’aturada NO era autoritzada, i per tant es passaria llista, es posaria falta i s’informaria telefònicament a les famílies.

Joan Duran ha manifestat que estan a favor de la democràcia i que donaran suport a totes les activitats que es facin sempre i quan estiguin consensuades.

Després d’informar-los d’aquesta situació, molts alumnes han decidit entrar i a les 9 han tornat a insistir perquè els alumnes que s’ho haguessin repensat poguessin entrar i no perdre més classes.