Alternativa creu que pagesos i ramaders estan desemparats i els calen més subvencions

Alternativa Municipal considera que els pagesos i ramaders estan desemparats i creuen que és necessari que l’administració local subvencioni el col·lectiu.