Al Ple Extraordinari d’ahir s’hi va aprovar tot per unanimitat; les targetes de bus a gent gran i discapacitats i tràmits per GUSAm i la deixalleria

El punt més destacat del Ple d’ahir es va debatre al final, ja que al començar al Ple no hi era present la regidora d’Acció Social i Gent Gran. Tots els grups van acordar canviar l’ordre i deixar el debat del punt sobre el nou sistema per donar targetes de bus gratuïtes a la gent gran i persones discapacitades per al final. I quan es va votar es va aprovar per unanimitat.Primer es van derogar les bases que fins ara regulaven l’entrega de bitllets gratuïts del bus de línia i se’n van votar unes de noves que serveixin per concedir targetes de bus gratuïtes a persones de més de 65 anys, pensionistes o persones discapacitades amb un grau mínim del 33% de discapacitació. Ho va exposar la regidora d’Acció Social i Gent Gran, Montse Batista Alsina

Des de la CUP van dir que els hagués agradat que aquesta entrega de targetes gratuïtes s’hagués pogut fer abans, però reconeixen que les bases han millorat i celebren que també arribin a les persones discapacitades. Guiu Muns Roura demana que es faci molta publicitat de l’ajut i s’eviti que hi hagi gent que no demani la targeta gratuïta perquè no se n’ha assabentat o perquè no saben com fer-ho

El PSC es va mostrar satisfet que el govern hagi ampliat l’oferta de targetes gratuïtes a pensionistes i a discapacitats, però preveu que si hi ha més col·lectius que hi tenen accés hi haurà més demanda i tem que no n’hi hagi prou amb els 11.000€ que estan previstos. Per això demanen ampliar la partida fins als 15.000€

La regidora socialista va avisar que s’abstindrien a la votació si el govern no els garantia que posaran més diners a la partida, ja que l’aprovació estava garantida amb la majoria absoluta del govern i no era imprescindible el seu vot favorable per aprovar el punt. L’alcalde d’Arenys de Munt, Josep Sánchez Camps. Va explicar que la voluntat és que les targetes es puguin començar a donar ràpidament i que fer ara una ampliació de capital endarreriria molt la concessió de targetes gratuïtes. Per tant es començarà amb els 11.000 previstos amb el compromís d’ampliar-ho si hi ha molta demanda

Per part de JuntsxAdM es va agrair que el govern tiri endavant aquesta proposta de caire social i hi van votar a favor, tal com va explicar la regidora Roser Moré Collet

Tot plegat es va aprovar per unanimitat.

El Ple va començar amb el punt número dos, el de regularitzar els diners que l’Ajuntament ha de transferir a GUSAM per fer front a l’increment d’hores de neteja d’edificis municipals que s’ha hagut de fer durant la pandèmia, fins al juny d’aquest any. Va ser l’alcalde i president de GUSAM qui va exposar els motius d’aquest ajustament econòmic que calia portar al Ple. Va comentar que GUSAm ha gastat uns 40.000€ més dels que tenia previstos per netejar els edificis municipals, ho han justificat, i ara s’aprovava la compensació. Escoltem Josep Sánchez Camps

Tots els partits hi van votar a favor. Els que van expressar-ho amb paraules més enllà de donar un vot afirmatiu, van ser la CUP, PSC i JuntsxAdm. Escoltem seguits els arguments de Guiu Muns Roura, regidor de la CUP, vanesa Múñoz fernández, regidora del PSC i Roser Moré Collet, regidora de JuntsxAdM

El punt es va aprovar, doncs, per unanimitat.

El tercer punt va ser l’acceptació de la pròrroga de la delegació de competències sobre la gestió de la deixalleria mancomunada entre el nostre poble i Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta. De fet, els punts 3, 4 i 5 anaven tots al voltant d’aquesta qüestió, de la deixalleria, i van resultar de tràmit, ja que tots els partits que actualment formen el Ple són favorables a aquest servei i a que sigui municipal i el porti GUSAM. El regidor de Medi Ambient, Jordi Maimí Girbal, va explicar que s’han hagut d’anar fent pròrrogues del servei perquè els serveis jurídics d’un dels altres ajuntaments mancomunats a la deixalleria no permetien fer un conveni més llarg. Ara això pot canviar, ha dit, però de moment s’ha hagut de fer una altra pròrroga per només un any.

El regidor de la CUP, Guiu Muns Roura, hi va votar a favor però va remarcar la necessitat de buscar un sistema que no obligui a passar per Ple aquesta qüestió cada any. Va valorar el bon servei de la deixalleria, reconeixent, però, que hi calen millores i ampliacions.

En uns termes molt similars es va expressar el PSC, sobretot coincidint amb la necessitatde fer un conveni que duri més en el temps i no pròrrogues d’any en any

JuntsxAdM també hi va votar a favor només lamentant que sigui una pròrroga per un període tan curt de temps.

També relacionat amb la deixalleria es va tractar el quart puntdel Ple, a continuació de l’anterior. Un cop acceptada la delegació de competències que els han fet els altres dos ajuntaments, ara Arenys de Munt en fa l’encàrrec a GUSAM de que gestioni la deixalleria. L’encàrrec també és per un any més, a partir del 30 d’agost del 2021, amb pràcticament 200.000€ de pressupost. La partida econòmica la ca explicar i desgranar el regidor Jordi Maimí Girbal

Els partits a l’oposició hi van ser favorables. Com en el cas anterior, escoltarem tots junts els partits que no es van limitar simplement a dir que hi votarien a favor. Sentirem a Guiu Muns Roura de la CUP, Vanesa Muñoz Fernández del PSC i Santi Morell Capellera, de JuntsxAdm

El punt també es va aprovar per unanimitat. Igual que el següent, que es tractava de regularitzar el pressupost i la despesa real que ha tingut la deixalleria. Hi ha hagut un desquadrament d’uns 15.000€ entre el que estava pressupostat i les despeses reals que ha acabat tenint la deixalleria. De nou va ser el regidor de Medi Ambient, Jordi Maimí Girbal, qui ho va exposar

Aquí també tots els partits hi van estar a favor i per tant es va aprovar per unanimitat. De fet, tot el Ple es va aprovar per unanimitat i l’alcalde va acabar amb un agraïment i un desig de bones vacances a tots els regidors, encoratjant-los a que agafin forces perquè de cara al setembre hi haurà moltes qüestions que caldrà aprovar, tractar i debatre als plens municipals.