Al ple de dijous es presenta una modificació de crèdit de 177.000 euros

Aquest dijous es celebrarà un nou ple ordinari de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Serà a partir de 2/4 de 8 del vespre i continuarà sent telemàtic.

En l’ordre del dia hi destaca una nova modificació de crèdit de 177 mil euros dels quals 150.000 es destinaran a l’adquisició d’un terreny per construir-hi habitatge social. Ho detalla l’Alcalde d’Arenys de Munt, Josep Sánchez.

La modificació de crèdit també contempla destinar una part de l’import a subministrar eines a la Policia Local per controlar i evitar el consum d’alcohol a la via pública.

I per últim, es destinaran 10.000 euros per la tramitació de bestretes.

Al ple també es porta a votació la proposta de resolució d’al·legacions a l’aprovació inicial de la modificació de les bases d’execució i la seva posterior aprovació definitiva.

També es presentarà l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits amb resolució de discrepàncies i convalidació d’omissions de la funció interventora.

I per finalitzar la part dispositiva es portarà a votació la delegació parcial de competències al consell comarcal del Maresme per l’execució pel programa Treball i Formació 2020.

I en aquest ple només es presentarà una moció que serà a càrrec de la CUP per a la derogació de les lleis que ofeguen el món local.