Aigües d’Arenys torna a oferir la bonificació social per a persones amb dificultat per a poder pagar el rebut de l’aigua

S’ha de demanar durant els tres primers mesos de l’any, però l’empresa pública ja ho vol fer arribar a la ciutadania per tal que la informació arribi arreu i ho pugui demanar tothom que ho necessiti. Així és. De fet, cada any en parlem, però no per això deixa de ser un tema rellevant. És una bonificació social destinada a usuaris que tinguin ingressos inferiors al salari mínim interprofessional, més un 20% addicional per a cada membre més de la família. Caldrà justificar el nivell d’ingressos, això si. En cas d’estar treballant cal portar una fotocòpia de la darrera nòmina. I si algun dels membres de la família té més de 16 anys i està estudiant s’ha d’adjuntar fotocòpia de la matrícula o certificat del centre educatiu. També caldrà estar escrit com a demandant d’ocupació a la llista de l’atur.

Àlex Sola, cap tècnic d’Aigües d’Arenys, ho ha explicat a l’informatiu de la ràdio