Aigües d’Arenys inverteix en millores a la xarxa a la part baixa del poble

L’empresa municipal d’aigües està millorant la xarxa de l’aigua de Can Jalpí en el marc de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per la millora de polígons. Concretament s’ha renovat la xarxa d’aigua des del Pla de Cadellans fins l’arbre de Guernica, i s’instal·larà una vàlvula reductora per baixar la pressió de l’aigua. El cap de tècnic d’aigües d’Arenys, Alex Sola, explica que amb aquesta actuació es pretén evitar fuites.

Al polígon també s’han col·locat quatre hidrants contra incendis, i s’ha renovat part de la xarxa de clavegueram del carrer Joan Portavella. La resta de la xarxa l’executarà una constructora privada.

D’altra banda també s’ha instal·lat una vàlvula reguladora al carrer de la Rasa, ja que la pressió de l’aigua a la zona era anormalment alta.

Recordem ara que durant els mesos de gener, febrer i fins al 31 de març es podrà sol·licitar la bonificació social en la factura de l’aigua. Com a novetat d’enguany, i per millorar la gestió de les sol·licituds, hi haurà una persona dedicada exclusivament a atendre-les en horari de dimarts i dijous de 10 a 12 del matí a les oficines d’Aigües d’Arenys.

Aquesta bonificació està destinada als usuaris que tinguin ingressos inferiors al salari mínim interprofessional més un 20% addicional per cada membre de la família. Caldrà justificar el nivell d’ingressos i en cas d’estar treballant s’ha de portar fotocopia de la última nòmina. Si algun dels membres de la família és major de 16 anys i està estudiant s’ha de portar una fotocòpia de la matrícula o certificat de l’escola o institut.