Aigües d’Arenys fa una bona valoració dels resultats obtinguts durant l’any 2018

Pel que fa a la compra d’aigua al consell comarcal, l’any 2017 van adquirir 596 mil m3 mentre que l’any passat en van ser 444 mil. Això suposa un 14% menys.

El cap tècnic d’Aigües d’Arenys, Àlex Sola explica que això és degut a que s’ha pogut extreure més aigua dels pous i que el consum ha baixat en un 5%.

En referència al rendiment, al 2017 es van perdre 234 mil m3 d’aigua i al 2018 se’n van perdre 220 mil, fet que suposa un 6% menys.

Pel que fa a les actuacions, Àlex Sola destaca el canvi de les canonades del carrer Sant Josep, l’actualització d’instal·lacions i la renovació dels quadres elèctrics.

Les properes actuacions es portaran a terme a partir de la setmana que ve quan es comencin a netejar 4 pous del poble (els dos pous del Sobirans, el pou Pruna i el pou Olivé) gràcies a una subvenció atorgada per l’Associació Catalana de l’Aigua.