Ahir va haver-hi Ple, i va ser curt, de tràmit, i amb tota la part dispositiva aprovada per unanimitat

Es van complir els pronòstics. El ple d’ahir al vespre no va arribar a durar ni un parell d’hores, comptant les preguntes del públic. I la part dispositiva es va aprovar tota per unanimitat, ja que era molt de tràmit. En primer lloc es va aprovar una addenda al contracte programa amb GUSAM per la gestió de l’aigua i clavegueram, per incorporar-hi actuacions que ha fet l’Ajuntament i que s’incorporen a GUSAM. El punt es va aprovar per unanimitat. Acte seguit es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit, per pagar factures que han quedat pendents per no haver-se efectuat correctament algun dels tràmits en la gestió. Son més de 34.000€. Des de JuntsxAdM hi van votar a favor, perquè els proveïdors que han fet un servei a l’Ajuntament han de cobrar, però no veuen justificat el motiu per el qual es triga tant a resoldre-ho. Escoltem Roser Moré Collet

 En termes similars es va expressar la CUP, demanant que es millori la coordinació i el procediment per evitar que els terminis de pagament d’algunes factures sigui tan llarg. El PSC també va enviar un missatge similar, però dient que la majoria de factures eren per la compra d’aliments per al DISAM, cosa que encara entenia menys el retard en pagar el proveïdor. Ho va dir la regidora Àngels Castillo Campos

L’aclariment el va fer la regidora d’Acció Social, Montse Batista i Alsina.

El següent punt era rectificar un acord de Ple sobre la compra agregada de llum i gas amb el Consell Comarcal, on s’hi ha afegit una informació que hi mancava i calia tornar a aprovar l’acord. També va ser per unanimitat.

Tot seguit es van resoldre les al·legacions sobre la recuperació de l’ús públic del camí del Fondo de la Casa Nova. Es van desestimar, ja que tots els grups van seguir estant a favor de recuperar el dret d’ús públic del camí. Al seu torn de paraula el regidor de la CUP, Guiu Muns Roura, va exposar que entenen a les parts implicades i celebren la resolució que s’ha fet de les al·legacions.

I per acabar la part dispositiva es va aprovar la línia de terme entre Arenys de Mar i Arenys de Munt, que no va comportar cap conflicte ni discrepància entre les parts.

Així va acabar la part dispositiva i va fer-se la part de control i el torn de precs i preguntes de l’oposició.