Ahir es va presentar el procés de Pressupost Participatiu al Consell del Poble

Ahir al vespre es va fer una nova edició del Consell del Poble. El punt principal era la presentació del Pressupost Participatiu. Es posen 100.000€ que es destinaran a les actuacions que demani la ciutadania a tarvés d’aquest procés. A partir d’ara ja es poden presentar les propostes. No cal que siguin massa elaborades. Pot ser una idea escrita i una mica d’explicació argumentant el que es consideri bàsic d’explicar d’aquella proposta. No cal ni aportar el cost de la proposta. Es farà una campanya comunicativa i es crearan espais de debat per presentar les propostes, que es podran presentar a l’OAV, per telèfon, mail, o a bústies físiques que repartirà l’Ajuntament. En na segona fase, un grup de treball recollirà les propostes i les analitzarà. Aquest grup de treball estarà format per un representant dec ada grup municipal i tres membres no polítics d’entitats i associacions. Per formar part del grup de treball es pot presentar candidatura parlant amb la regidora Montse Batista i Alsina al correu mbatista@ademunt.cat. Serà aquest grup qui atorgarà un 10% de puntuació segons la necessitat de l’actuació i un 5% per criteri estratègic. El 85% restant el donarà una votació popular, ponderada, i pensada perquè totes les propostes tinguin igualtat d’oportunitats independentment de la zona del poble on estiguin plantejades. Per tant serà la ciutadania qui decideixi quines accions es tiren endavant entre el que queda d’any i el que ve.