Ahir es va obrir el termini per demanar ajut per al transport urbà de bus per a gent gran i discapacitats

L’Ajuntament d’Arenys de Munt ha obert el termini per sol·licitar l’ajut per a les targetes de transport en autobús urbà i interurbà entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta per a persones de 65 anys o més, pensionistes i persones amb discapacitat.

L’objectiu principal d’aquest ajut és fer més accessible el transport públic als col·lectius més vulnerables i fomentar-ne l’ús.

El període per presentar sol·licituds va començar ahir 9 de juny i finalitza el 8 de juliol. Les sol·licituds es poden presentar per escrit a l’edifici de Serveis Socials (carrer Sant Pau cantonada amb Cotxeria) o bé per la Seu Electrònica, mitjançant el model normalitzat. L’ajut es concedirà en forma de títols de transport de deu viatges unipersonals. La quantitat màxima de targetes que es poden demanar és de deu i s’adjudicaran segons l’ordre d’entrada de les sol·licituds.

Per poder ser beneficiàries d’aquestes targetes, les persones interessades han d’estar empadronades a Arenys de Munt i tenir 65 anys o més, ser pensionistes o tenir una discapacitat superior al 33%. Han d’aportar la documentació pertinent i estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, la Seguretat Social i el mateix Ajuntament.

La regidora d’Acció Social i Gent Gran, Montse Batista i Alsina, recomana fer un ús responsable de les targetes i sol·licitar només el nombre de targetes que es calcula que s’utilitzaran.