Ahir al vespre hi va haver Ple, i va durar menys de dues hores

Un ple amb poc debat polític, amb punts de tràmit que ahir ja explicàvem prèviament. Tot i això, avui en farem un resum del més destacat. El primer punt era la modificació dels estatuts del consorci de Promoció turística Costa del Maresme, un punt de tràmit que calia aprovar per Ple ja que el municipi forma part d’aquest consorci. El punt es va aprovar per unanimitat.

També es va aprovar per unanimitat l’aprovació inicial del Pla Especial i catàleg del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental d’Arenys de Munt. Junts per Arenys de Munt va valorar les al·legacions presentades i va instar al govern a treballar en diversos fronts que resolguin problemàtiques concretes dels veïns i propietaris afectats. La CUP va destacar l’alt volum de riquesa i patrimoni que té el municipi i que cal protegir. I el PSC va destacar la necessitat de tenir aquest Pla patrimonial, i també espera que sigui el darrer cop que passa per Ple i que ara Urbanisme de la Generalitat si que hi doni el vist-i-plau.

El tercer punt ja no es va aprovar per unanimitat perquè el PSC es va abstenir. Era la modificació del Pla estratègic de subvencions i el seu text refós. El que es feia era posar al Pla de Subvencions el que ja contempla el Pressupost 2023. Es va eliminar la subvenció al Grup Fotogràfic, ja que l’entitat ha deixat d’existir, i la del Concurs d’emprenedoria, perquè serà bianual, es farà cada dos anys, i no n’hi haurà cap altra fins al 2024. I també es van eliminar subvencions per al foment de la contractació. Altres subvencions es van ajustar d’import, com les que es donen al Centre Moral, l’Aula de Música, i les AMPA’s de l’Institut, sant Martí i Sobirans, la de la Penya Barcelonista, modernització del comerç, entitats socials, habitatge, targetes de bus, la de l’Esplai Verge del Remei, la Residència Nostra Senyora del Remei, Igualtat de Gènere, subvencions urbanístiques i nominatives a bombers. Algunes pujaven d’import i altres s’ajustaven al que ara diu el Pressupost 2023 a l’espera de la incorporació de romanents al mes d’abril. Per últim, es van incorporar al Pla subvencions noves, que mai s’havien donat fins ara, com una subvenció a l’AMPA de l’institut per comprar instruments musicals, subvenció pel dèficit en la gestió del pavelló Torrent d’en Terra, dues noves aplicacions per la Residència Verge del Remei, nominatives a Santa Rosa dels Pins i Tres Turons per afrontar unes obres importants en carrers i vials, una subvenció a l’ADF de la Serra de Marina, una per als caçadors per controlar porcs senglars, i una per al Bisbat de Girona per a les KateColònies d’Arenys de Munt. Junts per Arenys de Munt hi va estar plenament d’acord, tal com va exposar, breument, el seu portaveu, Santi Morell Capellera

El PSC es va abstenir, entenent que les subvencions són necessàries i cal ajudar sempre a les entitats i estar al seu costat. Però van tornar a preguntar perquè hi ha entitats que han de demanar subvenció a través del procés de concurrència competitiva i altres la reben de forma directa. Ho argumentava la regidora socialista Àngels Castillo Campos, i al final responia l’alcalde, Josep Sánchez Camps, dient que a vegades es donen casos d’entitats que no encaixen amb cap línia de subvencions de concurrència competitiva i cal ajudar-los de forma directa.

I la CUP també hi va votar a favor, celebrant que n’hagin augmentat algunes que consideren importants. Les exposava el regidor Guiu Muns Roura

L’alcalde va explicar després d’aquestes intervencions, que s’ha fet una jornada de formació per a entitats, que sabessin com presentar els papers per demanar una subvenció, amb una persona fixa de l’Ajuntament.

Per acabar els punts de la part dispositiva es va aprovar la modificació del conveni que l’Ajuntament té signat amb el Consell Comarcal en matèria de Serveis Socials. Es va aprovar al setembre passat, i un cop aprovat per Ple el mateix Consell Comarcal va fer canvis al contracte programa que té establert amb la Generalitat, i ara ha calgut que el Ple aprovés de nou el conveni.

El PSC no va perdre l‘ocasió de criticar Esquerra Republicana, que mana tant a la Generalitat com al Consell Comarcal pel temps que no s’estan podent prestar serveis socials als municipis per culpa d’aquest error entre administracions i el llarg temps que han trigat a adonar-se’n. I la regidora d’Acció Social, Montse Batista Alsina, li responia que de serveis se n’han pogut continuar oferint però no se’n pot oferir cap de nou ni substituir el personal que ha marxat

Junts i CUP es van expressar en termes molt similars, argumentant que no els agrada haver de pagar més pels serveis que es donen en matèria de serveis social, i criticant la manca de professionalitat de les administracions supramunicipals. Escoltarem ara a Santi Morell Capellera i Guiu Muns Roura, de Junts i la CUP respectivament

Aquest punt si que es va aprovar per unanimitat. Tots els grups van votar-hi a favor, entenent que l’errada ha estat del Consell Comarcal i no de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.

El Ple va seguir amb la part de control, despatx d’ofici, i el torn de precs i preguntes de l’oposició. Ho poden escoltar sencer a la web de la ràdio, a la secció de programes a la carta.