Ahir al vespre hi ha haver Ple Municipal, i s’hi va aprovar la comissió que ha de crear la municipalització del servei de ràdio

Sens dubte és el tema més destacat, per la part que ens toca, que és plenament. Però també es van debatre altres punts, precs i preguntes. El Ple va arrencar amb un homenatge a les víctimes de violència masclista, en el qual hi van participar regidors de tots els grups municipals. Tot seguit, ja quan es portava un quart d’hora de Ple, va començar l’ordre del dia, primer amb l’aprovació de l’acta anterior, i la resolució d’al·legacions al Pressupost. Tal com ja havia avançat a la ràdio l’alcalde, la proposta es va desestimar, ja que eren al·legacions dec caràcter tècnic i el pressupost es va aprovar complint amb totes les normatives vigents. Així ho explicava Josep Sánchez Camps al Ple d’ahir al vespre

Per la seva banda Junts per Arenys de Munt es va abstenir, tenint en compte que entenia que es desestimessin, però també entenia la motivació que les havia provocat. Ho va comentar el seu portaveu, Santi Morell Capellera

La CUP va votar a favor de la desestimació, malgrat compartir alguna de les propostes que suggerien les al·legacions. Escoltem Guiu Muns Roura, el regidor de la CUP

I el PSC també es va abstenir en la votació, al entendre que jurídicament les al·legacions no podien ser estimades, però compartint el sentit d’algunes d’elles, tal com exposava la regidora Vanesa Muñoz Fernandez

D’aquesta manera va quedar aprovat definitivament el Pressupost, ja que les al·legacions es van desestimar amb 8 vots a favor i 5 abstencions.

El següent punt era la retirada d’Arenys de Munt com a membre del consorci d’aigües Congiac. També ho havia explicat prèviament l’alcalde a la ràdio. Arenys de Munt se n’havia de retirar perquè l’empresa privada Agbar ha interposat un recurs perquè els ajuntaments que gestionin directament l’aigua no en puguin formar part. L’empresa privada demana que a Congiac només hi hagi els municipis que volen gestionar l’aigua a través d’aquest consorci, i que no hi siguin els pobles com el nostre, que ja gestiona directament l’aigua i que només està al consorci per assessorar i ajudar a altres municipis que vulguin seguir-ne l’exemple. A les empreses privades no els interessa que els municipis aprenguin a gestionar l’aigua deforma directa, malgrat que és un dret reconegut a la llei, i posen traves i pals a les rodes als organismes que ajuden a municipalitzar serveis d’aigua. Per no ser un problema per a Congiac i que es puguin defensar millor als tribunals, Arenys de Munt es va retirar del consorci. Ho exposava l’alcalde

Tots els grups van votar a favor de la sortida del consorci i el punt es va aprovar per unanimitat.

I el quart punt era la creació de la comissió per a la municipalització de la ràdio d’Arenys de Munt, d’aquesta casa. Un punt que també es va aprovar per unanimitat. És una comissió formada per l’alcalde, Josep Sánchez Camps, el regidor de Comunicacions, Abel Coll, un representant de cada grup municipal, la interventora, la secretaria i un tècnic municipal, que serà Oriol Leo Colomer com a director de la ràdio. Així ho va exposar al Ple el regidor no adscrit, responsable de l’àrea de comunicació, Abel Coll

El PSC hi va votar a favor sobretot després de confirmar-se que el director actual de la ràdio formarà part de la comissió, ja que consideren que l’Oriol Leo Colomer és la figura més clau d’aquesta comissió. Ho afirmava Vanesa Muñoz

En els mateixos termes es va expressa Junts per Arenys de Munt, celebrant que Oriol Leo estigui en aquesta comissió, al considerar que seràs un pilar important en el que ha de treballar aquesta comissió

I la CUP també hi va votar a favor perquè són favorables a tota municipalització que es pugui tramitar. Guiu Muns Roura va assenyalar que tot plegat ha d’estar acordat i fet abans del 31 de maig, i va lamentar que s’hagi trigat tant a posar fil a l’agulla per resoldre aquest tema, ja que la data de finalització de l’actual licitació de ràdio se sap des del primer dia que es va establir, ara fa sis anys.

Abel Coll va afirmar que també hagués volgut abordar el futur de la ràdio amb més temps, però està segur que es podrà fer una gran feina, encara que sigui amb sols dos mesos. Va apuntar i deixar clara la voluntat del govern municipal, que és trobar l’equilibri en les tres potes que té la qüestió, que són la qualitat professional, el capital humà actual, i l’economia.

En la mateixa direcció es va expressar l’alcalde, tancant el punt. L’escoltem

La creació de la comissió es va aprovar, doncs, per unanimitat.

I en el torn de precs i preguntes es va parlar de diverses qüestions de neteja, mobilitat, economia… i també de la ràdio. Va ser amb un prec que va formular la CUP que demana estudiar mancomunar la ràdio municipal amb altres municipis. Al seu entendre cal estudiar fórmules que facin viable la ràdio econòmicament, i si l’escenari que es planteja amb la municipalització és costós, es pot estudiar crear continguts juntament amb ràdios veïnes, o fer el servei conjunt amb municipis que no tenen ràdio

Li va respondre el regidor de Comunicació, Abel Coll, dient que una proposta d’aquest tipus es pot plantejar a la comissió que ha creat el Ple, i que pot ser una proposta interessant i viable a tenir en compte i que comptarà amb el seu suport

Tot plegat, doncs, es debatrà i acordarà a la comissió creada, que té un termini de dos mesos.

Després de la part de control hi va entrar per urgència una moció de Junts per Arenys de Munt, per impulsar un fons extraordinari sobre l’energia per ajuntaments i entitats públiques. La va exposar Santi Morell Capellera, argumentant que darrerament el cost de l’energia i els carburants ha pujat molt en els darrers temps. Una escalada que també afecta els ajuntaments i les administracions, que paguen també l’energia a preus desorbitats.

Des del PSC Vanesa Muñoz Fernandez va dir que la moció barreja qüestions certes i altres de no ajustades a la realitat. Va defensar la política del PSOE al govern central i va argumentar que no seria defensable una llei perquè els ajuntaments paguessin menys per la llum que els ciutadans i els comerços. També va afirmar que l’accés als subministraments energètics ja està garantit amb les lleis actualment vigents

El PSC va ser l’únic partit que hi va votar en contra. La resta, tant la CUP com Esquerra, Junts x Arenys de Munt i també el regidor no adscrit