A partir d’avui i fins al 25 de juny s’obre el període de sol·licituds per participar al projecte de la Brigada Jove

Aquest projecte pretén promocionar la inserció i la capacitació laboral de les persones joves d’entre 16 i 18 anys.

Aquest any de nou es faran dos torns, el primer durant el mes de juliol i el segon durant el mes d’agost. A cada torn hi participaran 8 joves que es triaran per sorteig d’entre totes les sol·licituds. Ho explica el regidor de joventut en funcions, Àngel Castillo.

Doncs la convocatòria ja és oberta i els joves aspirants hauran de reunir els següents requisits: Haver complert els 16 anys d’edat i no excedir els 18 anys, estar empadronat a Arenys de Munt i afiliat a la Seguretat Social.

Tampoc pot haver tingut cap contracte laboral amb anterioritat i ha d’acreditar 3 anys d’escolarització secundària a Catalunya.

Les instàncies dels joves que aspirin a ocupar un dels llocs hauran d’anar acompanyades de la documentació que es requereix i s’han de presentar a l’ajuntament d’Arenys de Munt.