A partir d’ara, els vilatans i entitats d’Arenys de Munt poden participar als plens municipals formulant precs i preguntes

Això va ser aprovat en el darrer ple municipal a partir de la moció que va presentar el PSC.

El PSC va presentar aquesta moció perquè pensen que les polítiques que s’han portat a terme en els últims anys no han estat suficients per fomentar la participació dels veïns/es en la vida política municipal.

La regidora socialista, Vanesa Muñoz, explica que volen que els veïns no només participin als plens a través de precs i preguntes, sinó que també tinguin veu en l’elaboració del pressupost i en projectes importants com el centre cívic o la nova residència.

Aquesta aprovació permetrà, a més a més, que la ciutadania pugui decidir sobre contractacions municipals que no superin els 900 mil euros.

Per últim, volen que els Consells Municipals serveixin per dotar als Consell del poble d’una nova metodologia per tal que es tingui en compte les propostes dels veïns.

Recordem que la moció es va aprovar amb els vots favorables dels grups JUNTS, PSC i CUP, i l’abstenció del grup ERC.