95 empreses d’Arenys de Munt han presentat un ERTO, cosa que afecta a 489 treballadors

L’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme ha publicat un informe amb l’afectació dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació a nivell municipal i per activitats econòmiques. Concretament a Arenys de Munt 95 empreses han presentat expedient d’ocupació que afecten a 489 treballadors. La tècnica d’ocupació, Merce Vives, explica que aquestes dades sols reflecteixen empreses del municipi, per tant no es compten les persones d’Arenys de Munt que treballen fora. La majoria d’ERTOS s’han presentat a conseqüència de la pandèmia.

Pel que fa a les seccions econòmiques, la més afectada a Arenys de Munt, ha estat el comerç.

I pel que fa als pagaments, la tècnica explica que no sap quin criteris ha seguit el SEPE, el servei públic estatal d’ocupació, ja que ha rebut trucades de treballadors d’una mateixa empresa, on alguns han cobrat i altres no.

Tot i així, el Ministeri de Treball preveu que tothom hagi cobrat en aquest mes de maig.