55 famílies han fet ús del servei del magatzem d’aliments d’Arenys de Munt durant el 2018.

Aquestes 55 famílies són un total de 139 persones, que representa una reducció de 16 famílies i 49 persones respecte al 2017, que en van fer ús 71 famílies i un total de 188 persones. L’alcalde i regidor de Benestar Social d’Arenys de Munt, Joan Rabasseda ho detalla.

L’alcalde ha destacat que tot i créixer la població d’Arenys de Munt, el percentatge de persones que fan ús del magatzem d’aliments ha disminuït.

Val a dir que la taxa d’atur s’ha anat reduint en el darrer any i això també ha repercutit positivament en la situació d’algunes famílies que havien necessitat adreçar-se al Disam.