4 joves d’Arenys de Munt han demanat subvenció al lloguer per a la seva emancipació

Són ajudes directes destinades al suport econòmic per al pagament del lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Arenys de Munt.

El regidor d’economia, Josep Sánchez, explica que per ser la primera vegada que es fa aquesta convocatòria no està malament la quantitat de propostes presentades. Tot i així aquest any milloraran l’estratègia de comunicació per tal de què més joves la demanin.

A banda de l’ajuda al lloguer per a joves també es vol ajudar al lloguer de famílies amb pocs recursos i als vilatans que posin el seu habitatge a lloguer social, fent d’aquesta manera una política més integradora en matèria de subvencions al habitatge.

En concret els 4 joves demandants rebran el 50% de la quota de  lloguer, amb una percepció màxima mensual de 200 €, i  la durada màxima de la concessió de l’ajut serà d’un any.