130 persones grans d’Arenys de Munt són usuàries del servei de teleassistència.

Aquest servei, d’atenció domiciliària, garanteix la seguretat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d’edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia, detectant situacions d’emergència i donant resposta immediata a aquestes.

L’alcalde i regidor de benestar social, Joan Rabasseda, explica que fa anys que aquest servei funciona a través del conveni signat amb la Diputació fins al 2020.

Dels usuaris, 95 són dones i 35 són homes que disposen d’aquest aparell que es pot demanar a través de serveis socials.

A més, la comarca del Maresme disposa de dues unitats mòbils de primera resposta, que s’ubiquen a Mataró i Calella, i tenen com a finalitat atendre emergències i contingències, tot i que poden donar suport a seguiments.